ԱՊՀ երկների «Անօրգանական միացությունների, հիբրիդային ֆունկցիոնալ նյութերի և դիսպերս համակարգերի զոլ-ժել սինթեզ և ուսումնասիրություն» «Զոլ-ժել-2016» Չորրորդ միջազգային կոնֆերանս, 19-23 սեպտեմբերի 2016 թ., Երևան

Վերջնաժամկետները

Զեկուցման թեզիսների ներկայացման վերջնաժամկետը՝ 20 մայիսի 2016 թ․ 

 

Կոնֆերանսին գրանցվելու վերջնաժամկետը՝ 20 մայիսի 2016 թ․ 

 

Մասնակցության վարձերը վճարելու վերջնաժամկետը: 15 հունիսի 2016 թ․ 

 

Հյուրանոցներում տեղերի ամրագրում վերջնաժամկետը՝ 15 հունիսի 2016 թ․