ԱՊՀ երկների «Անօրգանական միացությունների, հիբրիդային ֆունկցիոնալ նյութերի և դիսպերս համակարգերի զոլ-ժել սինթեզ և ուսումնասիրություն» «Զոլ-ժել-2016» Չորրորդ միջազգային կոնֆերանս, 19-23 սեպտեմբերի 2016 թ., Երևան

Բաժիններ եւ Թեմաներ
 • Զոլ-ժել եղանակով ստացվող նյութերի կիրառման նոր ոլորտներ։
 • Հիբրիդային օրգանա-անօրգանական նյութեր։
 • Նանոմասնիկների զոլ-ժել սինթեզում մասնիկների չափերի և ձևի հսկողությունը։ Կոլոիդային նյութեր։
 • Ինքնակազմակերպում, սուպրամոլեկուլային և հիերարխիկ նյութեր և կլանիչներ։
 • Կենսանյութեր, կենսահիբրիդներ, կենսամիմետիկ նյութեր և վերահսկվող մատակարարման միջոցներ։
 • Բարակ թիթեղնռր, ծածկույթներ և ակտիվ մակերևույթներ։
 • Աէրոժելեր և մեկուսիչ նյութեր։
 • Զոլ-ժել տեխնոլոգիաներ էլեկտրոնիկայի համար (մագնիսական, սեգնետաէլեկտրական և կիսահաղորդիչ նյութեր)։
 • Օպտիկայի և ֆոտոնիկայի համար զոլ-ժել սինթեզի նյութեր։
 • Զոլ-ժել տեխնոլոգիայի միջոցով ստացվող նյութեր էներգետիկայում (մասնավորապես արևային), սենսորիկայում, տիեզերական տեխնիկայում կիրառելու համար։
 • Կատալիզի և մեմբրանների համար նյութերի զոլ-ժել սինթեզ։
 • Զոլ-ժել տեխնոլոգիան և արդյունաբերությունը։