ԱՊՀ երկների «Անօրգանական միացությունների, հիբրիդային ֆունկցիոնալ նյութերի և դիսպերս համակարգերի զոլ-ժել սինթեզ և ուսումնասիրություն» «Զոլ-ժել-2016» Չորրորդ միջազգային կոնֆերանս, 19-23 սեպտեմբերի 2016 թ., Երևան

Կազմակերպիչներ

Ռուսաստանի գիտական կազմակերպությունների դաշնային գործակալություն (Ռուսաստանի ԳԿԴԳ)

Գիտությունների Ռուսաստանյան ակադեմիա

Ի.Վ. Գրեբենշչիկովի անվ. Սիլիկատների քիմիայի ինստիտուտ

Հայաստանի Հանրապետության Կրթության և գիտության նախարարություն

Գիտության պետական կոմիտե

Երևանի պետական համալսարան

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ակադեմիա (ՀՀ ԳԱԱ)

Քիմիայի և Երկրի մասին գիտությունների բաժանմունք

Մ.Գ. Մանվելյանի անվան Ընդհանուր և անօրգանական քիմիայի ինստիտուտ