ԱՊՀ երկների «Անօրգանական միացությունների, հիբրիդային ֆունկցիոնալ նյութերի և դիսպերս համակարգերի զոլ-ժել սինթեզ և ուսումնասիրություն» «Զոլ-ժել-2016» Չորրորդ միջազգային կոնֆերանս, 19-23 սեպտեմբերի 2016 թ., Երևան

Գրանցման Վճարներ

Կազմակերպություն` “Երևանի պետական համալսարան հիմնադրամ”

Բանկը` “Արդշինբանկ” ՓԲԸ

Հաշվեհամարը (ՀՀ դրամ)` 2470100009060000

ՀՎՀՀ 01506928

Իրավաբանական հասցե` ՀՀ, քաղաք Երևան 0025, Ալեք Մանուկյան 1

Ռեկտոր` Ա.Հ.Սիմոնյան